Så här använder du avtalsmallen 'Privat. Städavtal med ROT/RUT'

Youtube
Videon visar ifyllnad och en del av innehållet i avtalsmallen 'Privat. Städavtal med ROT/RUT'

Ett enkelt sätt att att komma igång med att använda digitala kundavtal är att använda sig av Avtalsbankens molntjänst för professionella avtal. Förutom tillgång till allt som behövs för att hantera alla avtal i molnet finns det färdiga avtalsmallar att använda för olika ändamål.

I denna genomgång går vi igenom steg för steg hur ett kundavtal avsett för städtjänster till privatpersoner, kan användas i Avtalsbanken. Från ifyllnad av avtalsutkast till e-signering och framtagande av rapporter.

I Avtalsbankens färdiga avtalsmall B2C städavtal med ROT/RUT finns fullt stöd för att fånga upp kundens önskemål om exakt vilka städaktiviteter som skall utföras. ROT/RUT-avdrag beräknas automatiskt för varje städaktivitet och man kan till och med ange vilka personer som skall dela på ROT/RUT-avdraget, vilket är till stor nytta när det är dags för fakturering.

Logga in på ditt konto i Avtalsbanken

För att logga in till Avtalsbanken anges e-postadress och lösenord på sidan https://app.avtalsbanken.se/sign-in
Logga in i Avtalsbanken

För mer detaljer kring hur inloggningen görs - följ dessa stegvisa instruktioner.

• Surfa iväg till https://app.avtalsbanken.se/sign-inVisa mig mer
• Ange din e-postadress samt lösenord

Skapa ett nytt avtalsutkast från en avtalsmall

Youtube

Filmen visar hur ett nytt, tomt avtalsutkast skapas utifrån en existerande avtalsmall.

Avtalsmallar är ett bekvämt sätt att hålla reda på all information som man erfarenhetsmässigt vet kommer behövas för att slutföra en viss typ av affär.

Klicka på knappen "Nytt avtal" och välj alternativet skapa ett nytt avtal från en mall
Skapa nytt avtal från avtalsmall
• Genom att klicka på knappen ‘Nytt avtal’ visas en lista med de avtalsmallar som finns tillgängliga.
Sidan listar alla avtalsmallar du har access till och genom att läsa titlarna kan du hitta avtalsmallen 'Privat. Städavtal RUT/ROT med beräkning'
Hitta avtalsmallen
• I listan med avtalsmallar, klicka på avtalsmallen med titeln 'Privat. Städavtal RUT med beräkning'
• När avtalsutkastet visas kan avtalsuppgifter börja matas in.
Avtalsmallen ‘Privat. Städavtal ROT/RUT med beräkning‘ är en färdig avtalsmall särskilt anpassad för städtjänster som erbjuds av städbolag till privatpersoner

Fyll i de avtalsdata som behövs i den färdiga mallen

Youtube

Navigera i avtalsmallen 'Privat. Städavtal med ROT/RUT' i Avtalsbanken

Varje nytt avtalsutkast som skapas från en avtalsmall är helt tomt när det skapas. Jämför med att riva av en pappersblankett från ett block med avtalsblanketter.

När ett avtalsutkast fylls navigerar man mellan olika 'sidor'. Sidorna finns där för ett förenkla ifyllandet för användaren och presentera informationen på ett logiskt sätt. Varje avtalsmall har sin egen uppsättning sidor.

Nedan kan du se de sidor och vilken avtalsinformation som finns för just denna avtalsmall.

På sidan 1 i avtalsmallen 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning' fyller man i uppgifter om avtalsparter och villkor
Sid 1. 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning'
• Sida 1 - Avtalsparter & villkor. I dessa sektioner fyller man i detaljer om vilka avtalsparterna (alltså information om kunden!) samt väljer viktiga avtalsvillkor som visar för kunden t ex hur länge avtalet är giltigt och om det finns någon bindningstid.
På sidan 2 i avtalsmallen 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning' fyller man i uppgifter om återkommande städuppdrag
Sid 2. 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning'
• Sida 2 - Återkommande städuppdrag. Om återkommande städuppdrag skall utföras kan man på denna sida ange i detalj vilka städaktiviteter som skall genomföras, hur ofta dessa skall genomföras, hur lång tid dessa kommer att ta samt priset. För varje delaktivitet räknas en delsumma ut och där finns även totalsumma som visar pris per städtillfälle.
På sidan 3 i avtalsmallen 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning'  fyller man i uppgifter om engångsuppdrag
Sid 3. 'Privat. Städavtal RUT-ROT med beräkning'
• Sid 3 - Städaktiviteter som engångsuppdrag. På sidan 3 fyller man i alla engångsaktiviteter som kunden önskar. För enkelhets skulle anges Storstädningsaktiviteter separat. På samma sätt som för återkommande aktiviteter räknas delsummor och totalsummor ut.

Granska utkastet innan det skickas till kund

För att säkerställa att alla detaljer är korrekta kan man granska avtalsdokumentet innan det skickas till kund.

Utifrån de ifyllda uppgifterna kan avtalsägaren automatiskt generera ett avtalsdokument på skärmen som visar en förhandsgranskning av den PDF som kunden får tillgång till vid signering.

Uppgifter om RUT-avdrag och städaktiviteter listas på detaljerad nivå i avtalsdokumentet. Både kund och avtalsansvarig kan i avtalsdokumentet se exakt vilka aktiviteter som är godkända för RUT-avdrag och motsvarande belopp.

Förberedelser och utskick av avtalsdokumentet till kunden för signering

När avtalsansvarig är klar med all ifyllnad är det dags att förbereda för utskick till kunden. Utkastet låses och därefter anger avtalsansvarig uppgifter om signatören.

• När alla uppgifter är ifyllda klickar avtalsägaren på 'Klar' knappen. En automatiserad kontroll genomförs som indikerar eventuellt felaktigt ifyllda uppgifter.
Användare som av misstag fyller i fel uppgifter varnas med tydliga färgmarkeringar.
Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning. Felindikering
• Notera att det inte är möjligt att skicka ut ett dokument som innehåller fel till kund. Fel indikeras på ett tydligt sätt för avtalsansvarig, ett exempel visas i bilden.
• Välj hur länge mottagaren (signatören) skall ha möjlighet att signera avtalet. Notera att avtal som inte signerats i tid kan förlängas.
Mottagaren får e-post med instruktioner om hur signering genomförs.
Epost - du har mottagit en offert
• Klicka 'Skicka'. Kund erhåller ett mejl med en länk till avtalet. Avtalsägaren kan ta en välförtjänt kaffe och invänta accept!
• Det är även möjligt att automatiskt genomföra extra kontroller innan utskick till exempel kreditupplysning, företagsinterna godkännanden och mer. Läs mer om dessa på Avtalsbankens hemsida.Visa mig mer

Vänta på att kunden accepterar avtalet

Kunden signerar det digitala avtal på egen hand på ett användarvänligt sätt.
Slappna av. Dina avtal hanteras digitalt!

Läs en bok eller passa på att ta den där lunchen du inte hann med när du blev tvungen att skicka din offert som ett vanligt brev

Signatören granskar och e-signerar på egen hand. Ingen särskild mjuk- eller hårdvara krävs för att signera.

Klart!

Nu återstår "bara" att leverera städtjänsterna, att fakturera med rätt RUT-avdrag och naturligtvis göra kunden nöjd.

Både kund och städbolag får tillgång till ett tydligt avtalsdokument som listar alla städaktiviteter samt vilket RUT-avdrag som kommer att dras av på fakturan. Städbolaget kan dessutom generera rapporter som detaljerat listar alla städaktiviteter och RUT-avdrag. Detta kan användas som underlag för fakturering och i checklistor vid leverans av städuppdraget. På detta sätt förenklas avtalsadministration drastiskt och samtidigt säkerställs att både kund och städbolag har samma uppfattning om vad som överenskommits.

Vill du kontakta oss för mer information? Mejla frågor till sales@avtalsbanken.se eller fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så tar vi kontakt.Visa mig mer
Vill du veta mer om vad man kan göra i Avtalsbankens webbtjänst? Ta en titt på videon som visar hur en digital avtalsmall avsedd för städtjänster ser ut.Visa mig mer
Vill du se prisinformation och anmäla intresse för att använda en digital avtalsmall i Avtalsbanken? Visa mig mer