Hur digitala avtalsmallar för RUT-tjänster förenklar för städbolag

Youtube
Videon visar hur en användare gör en automatisk beräkning av RUT-avdrag i digital avtalsmall

Städföretag som säljer RUT-tjänster till privatpersoner känner till de praktiska problem som uppstår när man skall förklara för kunderna hur RUT-avdraget räknats fram och ett avtal som redovisar RUT-avdraget skall tas fram. Många gånger räknas RUT-avdraget fram i ett fristående kalkylark vilket leder till att uppgifterna blir svåra att redovisa till en kund som vill ha mer detaljer. Städbolag riskerar också att avtalsansvariga räknar fram RUT-avdrag på olika sätt och inte använder Skatteverkets senast uppdaterade regelverk.

Fler och fler städföretag använder redan molntjänster där avtalsdokument i form av en färdigifylld PDF kan laddas upp och e-signeras av en kund. Detta har många fördelar i sig, men löser inte problemet med RUT-hanteringen.

Nedan en praktisk guide till hur ett digitalt avtal för städtjänster, speciellt anpassat för RUT mot privatpersoner, hanteras av avtalsansvariga på ett städbolag. Vi går igenom hur inbyggda funktioner för att fylla i - och automatiskt beräkna - RUT-avdrag, förenklar för avtalsansvariga och resulterar i ett tydligt avtalsdokument till kunden. Avtalet hanteras digitalt i alla steg från utkast till e-signering och avtalet sparas automatiskt i ett digitalt arkiv för avtalshantering.

Skaffa tillgång till genomarbetade, digitala avtalsmallar i en modern molntjänst för avtalshantering

Avtalsbanken är en molntjänst för avtalshantering och det krävs ett personligt konto för att komma åt avtal och skicka ut avtal för signering.

Varje användare har tillgång till de avtalsmallar han har behov av och i listan hittas även mallen 'Företag. Städavtal med beräkning'
Avtalsmallen 'Företag. Städavtal med beräkning'
Säkerställ att du har tillgång till rätt avtalsmallar. Kontakta support@avtalsbanken.se vid frågor eller använd kontaktformuläret så tar vi kontakt.Visa mig mer
Avtalsansvariga på städbolaget har personliga konton och har bara tillgång till sina egna avtal medan en avtalsadministratör kan hantera företagets alla avtal.

Skapa ett nytt avtalsutkast från en avtalsmall

Youtube

Filmen visar hur ett nytt, tomt avtalsutkast skapas utifrån en existerande avtalsmall.

Avtalsmallar är ett bekvämt sätt att hålla reda på all information som man erfarenhetsmässigt vet kommer behövas för att slutföra en viss typ av affär.

Klicka på knappen "Nytt avtal" och välj alternativet skapa ett nytt avtal från en mall
Skapa nytt avtal från avtalsmall
• Genom att klicka på knappen ‘Nytt avtal’ visas en lista med de avtalsmallar som finns tillgängliga.
Sidan listar alla avtalsmallar du har access till och genom att läsa titlarna kan du hitta avtalsmallen 'Privat. Städavtal RUT/ROT med beräkning'
Hitta avtalsmallen
• I listan med avtalsmallar, klicka på avtalsmallen med titeln 'Privat. Städavtal RUT med beräkning'
• När avtalsutkastet visas kan avtalsuppgifter börja matas in.
Avtalsmallen ‘Privat. Städavtal ROT/RUT med beräkning‘ är en färdig avtalsmall särskilt anpassad för städtjänster som erbjuds av städbolag till privatpersoner

Fyll i de uppgifter som behövs för att automatiskt kunna räkna fram RUT-avdraget

Privat. Städavtal ROT/RUT med beräkning. Sidindelning

Avtal kan vara mer eller mindre komplexa. De uppgifter som behöver fyllas i för detta avtal är uppdelade på olika ’sidor’ för att underlätta navigering. Avtalet ’Privat. Städavtal ROT/RUT med beräkning’ innehåller sidor för ’Avtalsparter och villkor’, ’Återkommande städuppdrag’ samt ’Engångsuppdrag’.

Samma avtalsmall används oavsett om RUT-avdrag skall göras eller ej. Om RUT-avdrag skall användas för en viss kund är det viktigt att ni genomför nedanstående steg INNAN ni börjar fylla i uppgifter om städuppdraget.

Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning. Kryssa i RUT
• Kryssa i rutan för att kunden önskar RUT-avdrag. Informationen finns på 'Sida 1 - Avtalsparter & villkor' under sektionen 'Uppgifter för ROT/RUT'
• Genom att kryssa i att kunden önskar RUT-avdrag kommer uppgifterna som anges på sid 2 och 3 användas som underlag för att automatiskt räkna fram rätt avdrag.
• Fyll i de uppgifter om fastigheten som skatteverket kräver.
RUT. Split on multiple persons...
• Fyll i uppgifter om hur RUT-avdraget skall delas mellan flera personer. Ett exempel är om makar vill dela på avdraget.
RUT-info for small house
Avtalsmallen visar automatiskt vilka uppgifter som är Skatteverket listat som obligatoriska att ange. Olika uppgifter behövs baserat på om kundens fastighet är ett småhus eller en lägenhet. Bilden visar uppgifter för Småhus.
RUT-info for Bostadsrätt
Avtalsmallen visar automatiskt vilka uppgifter som är Skatteverket listat som obligatoriska att ange. Olika uppgifter behövs baserat på om kundens fastighet är ett småhus eller en lägenhet. Bilden visar uppgifter för Bostadsrätt.

Välj vilka återkommande och enstaka städuppdrag som skall utföras hos kunden

Youtube

Filmen visar hur man väljer återkommande städtjänster i avtalsmallen 'Privat. Städavtal ROT/RUT med beräkning'

Utan att i detalj beskriva hur uppgifterna fylls i kan nämnas att en stor flexibilitet finns inbyggd i avtalsmallen. Alla godkända RUT-aktiviteter är hämtade från Skatteverket.

Videon visar några exempel på vilken typ av städtjänster som kan anges i avtalet och hur priser räknas ut automatiskt.

Gör en automatisk beräkning av RUT-avdrag

Youtube

Videon visar hur en användare gör en automatisk beräkning av RUT-avdrag i digital avtalsmall

Beräkning av RUT-avdrag kan vara komplext och det gäller att inte missa någon del för att undvika fel. Avtalsmallen ’Privat. Städavtal med ROT/RUT’ har en inbyggd beräkning som säkerställer att alla uppgifter räknas fram enligt de regler som Skatteverket ställer upp. Att ha en helt automatisk uträkning är en förutsättning för att erhålla ett pålitligt resultat för varje kund som önskar RUT-avdrag.

Automatiserade beräkningar gör att prisinformation i avtal blir rätt varje gång. Användaren behöver bara klicka på knappen Beräkna så görs resten automatiskt.
Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning. Klicka Beräkna
Avtalsansvarig på städbolaget klickar på knappen ’Beräkna’ för att uppdatera utkastet med de senaste värdena.
Avtalsmallen 'Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning'  har stöd för automatisk beräkning av ROT/RUT-avdrag. Avdraget summeras separat för engångsuppdrag respektive återkommande uppdrag.
Summerade ROT/RUT-avdrag i mallen 'Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning'.
Beräkningen utförs i bakgrunden. och alla delsummor för RUT-avdrag i avtalsutkastet uppdateras.

Granska utkastet innan det skickas till kund

För att säkerställa att alla detaljer är korrekta kan man granska avtalsdokumentet innan det skickas till kund.

Utifrån de ifyllda uppgifterna kan avtalsägaren automatiskt generera ett avtalsdokument på skärmen som visar en förhandsgranskning av den PDF som kunden får tillgång till vid signering.

Uppgifter om RUT-avdrag och städaktiviteter listas på detaljerad nivå i avtalsdokumentet. Både kund och avtalsansvarig kan i avtalsdokumentet se exakt vilka aktiviteter som är godkända för RUT-avdrag och motsvarande belopp.

Förberedelser och utskick av avtalsdokumentet till kunden för signering

När avtalsansvarig är klar med all ifyllnad är det dags att förbereda för utskick till kunden. Utkastet låses och därefter anger avtalsansvarig uppgifter om signatören.

• När alla uppgifter är ifyllda klickar avtalsägaren på 'Klar' knappen. En automatiserad kontroll genomförs som indikerar eventuellt felaktigt ifyllda uppgifter.
Användare som av misstag fyller i fel uppgifter varnas med tydliga färgmarkeringar.
Privat. Städavtal ROT-RUT med beräkning. Felindikering
• Notera att det inte är möjligt att skicka ut ett dokument som innehåller fel till kund. Fel indikeras på ett tydligt sätt för avtalsansvarig, ett exempel visas i bilden.
• Välj hur länge mottagaren (signatören) skall ha möjlighet att signera avtalet. Notera att avtal som inte signerats i tid kan förlängas.
Mottagaren får e-post med instruktioner om hur signering genomförs.
Epost - du har mottagit en offert
• Klicka 'Skicka'. Kund erhåller ett mejl med en länk till avtalet. Avtalsägaren kan ta en välförtjänt kaffe och invänta accept!
• Det är även möjligt att automatiskt genomföra extra kontroller innan utskick till exempel kreditupplysning, företagsinterna godkännanden och mer. Läs mer om dessa på Avtalsbankens hemsida.Visa mig mer

Vänta på att kunden accepterar avtalet

Kunden signerar det digitala avtal på egen hand på ett användarvänligt sätt.
Slappna av. Dina avtal hanteras digitalt!

Läs en bok eller passa på att ta den där lunchen du inte hann med när du blev tvungen att skicka din offert som ett vanligt brev

Signatören granskar och e-signerar på egen hand. Ingen särskild mjuk- eller hårdvara krävs för att signera.

Klart!

Nu återstår "bara" att leverera städtjänsterna, att fakturera med rätt RUT-avdrag och naturligtvis göra kunden nöjd.

Både kund och städbolag får tillgång till ett tydligt avtalsdokument som listar alla städaktiviteter samt vilket RUT-avdrag som kommer att dras av på fakturan. Städbolaget kan dessutom generera rapporter som detaljerat listar alla städaktiviteter och RUT-avdrag. Detta kan användas som underlag för fakturering och i checklistor vid leverans av städuppdraget. På detta sätt förenklas avtalsadministration drastiskt och samtidigt säkerställs att både kund och städbolag har samma uppfattning om vad som överenskommits.

Vill du kontakta oss för mer information? Mejla frågor till sales@avtalsbanken.se eller fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så tar vi kontakt.Visa mig mer
Vill du veta mer om vad man kan göra i Avtalsbankens webbtjänst? Ta en titt på videon som visar hur en digital avtalsmall avsedd för städtjänster ser ut.Visa mig mer
Vill du se prisinformation och anmäla intresse för att använda en digital avtalsmall i Avtalsbanken? Visa mig mer