Integritetspolicy

Avtalsbanken Sverige AB värnar om din integritet. En av Avtalsbankens grundvärderingar är att vi i möjligaste mån skyddar alla avtal från otillåten insyn. Vi jobbar hårt för att se till att de avtal som ingås och lagras på Avtalsbanken bara är tillgängliga för avtalsparterna Vi ser till att din identitet och dina avtalsvillkor inte lämnas ut till tredje part, såvida inte du själv godkänner detta i ett avtal med oss. För att ytterligare förtydliga detta så kommer Avtalsbanken inte under några omständigheter lämna vidare eller vidareförsälja uppgifter som lämnas av dig vid användandet av våra tjänster.

Cookies

En cookie är information som lagras på din dator av din webbläsare. Avtalsbanken Sverige AB använder cookies för att komma ihåg ditt besök med syfte att underlätta ditt användande av denna sajt. Vi använder också cookies med syfte att anpassa tjänster, erbjudanden och annonser till dig.

Om du inte önskar använda cookies kan du blockera dessa i din webbläsare. När du inte är inloggad raderar du dina användarinställningar genom att gå till inställningarna på webbläsaren eller enheten. Det exakta tillvägagångssättet varierar från enhet till enhet. Läs instruktionerna för din enhet för exakt tillvägagångssätt. Generellt gäller: Välj "Ta bort cookies" i inställningarna i webbläsaren.

Personuppgifter

Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen för att teckna avtal är avtalets utställare personuppgiftsansvarig och Avtalsbanken personuppgiftsbiträde. Avtalets utställare är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avtalsbanken såsom personuppgiftsbiträde förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med utställarens skriftliga instruktioner.

Då du som privatperson vill ha ett eget avtalsarkiv hos Avtalsbanken – där du kan spara alla dina avtal – kommer du att teckna ett avtal direkt med Avtalsbanken. I detta fall är Avtalsbanken personuppgiftsansvarig och vi kommer fråga dig om samtycke till att registrera dina personuppgifter i samband med avtalstecknandet.