Om oss

År 2011 tog Håkan Klingensjö och Robert Gartman initiativet till att skapa en högkvalitativ webbtjänst som möjliggör för företag att arbeta effektivt med avtal i en alltmer digitaliserad marknad — Avtalsbanken var född.

Webbtjänsten som Avtalsbanken erbjuder gör det möjligt för de flesta företag att hantera avtal – och framför allt avtalsinnehåll – digitalt.

Digital avtalshantering syftar till att förenkla företags och organisationers arbete med avtal och att införa innovativa arbetssätt som skapar nya affärsmöjligheter.

E-signering av avtal är ett utmärkt exempel på hur en förändring av avtalshanteringen både förenklar och är innovativt. En enkel men slående jämförelse är den ofta helt manuella signeringen av avtal i pappersform som var helt dominerande år 2011. De som en gång provat e-signering vill inte tillbaka till det gamla sättet att arbeta.

Ett annat exempel är användandet av artificiell intelligens som en hjälp att tolka avtalsinnehåll. Tekniken är redan nu imponerande och Avtalsbanken har idag en del lösningar baserade på AI på plats. Det kommer dock hela tiden nya lösningar som vi utvärderar och vi kommer se till att ni får tillgång till dem.

Robert, medgrundare
Håkan, medgrundare