Signera — Upptäck — Förenkla. Digital avtalshantering online.

Ladda upp avtal eller använd mall. Upptäck avtalsinformation med artificiell intelligens och sökfunktioner. Förenkla med bevakning, automatiska beräkningar och arbetsflöden.

Lösningar för olika branscher och situationer.
Avtalshantering på mobila enheter måste vara enkelt att genomföra så att användare tycker att det förenklar arbetet
Städbranschen, FM-tjänster

Företag som säljer städ- och FM-tjänster behöver titta på varje möjlighet som ger kunderna en bättre service.

En genomarbetad digital avtalsmall som hanteras i ett kontrollerat arbetsflöde hjälper både städföretaget - och dess kunder - att hålla reda på alla detaljer om vad som skall utföras och levereras.

Företag som erbjuder fastighetsservice och fastighetsskötsel ger sina kunder en bättre service genom att använda digital avtalshantering.
Fastighetsservice

Fastighetsservice som utförs i eller nära kundernas fastigheter kan innehålla många moment som behöver dokumenteras noggrant. Med Avtalsbanken kan avtalsansvariga samla in uppgifter om uppdraget redan i avtalsutkastet och därefter räkna fram priset automatiskt. De insamlade uppgifterna kan sedan användas till att styra verksamheten.

AI-assisterad texttolkning är en ny teknik som hjälper användare att jobba effektivare och möjliggör nya funktioner.
Smart AI-tolkning

De senaste årens snabba utveckling inom Artificiell Intelligens och särskilt AI-assisterad texttolkning, har lett till ett genombrott för att automatiskt identifiera och klassificera information i avtal och andra dokument.

Avtalsansvariga får tillgång till ett nytt verktyg som förenklar det dagliga arbetet med att upptäcka och hålla reda på viktig avtalsinformation.

Spara alla era avtal i ett centraliserat, säkert och flexibelt avtalsarkiv
Avtalshantering

Den moderna avtalspärmen är digital, smart och hjälper dig att förstå vilken information som finns i företagets avtal.

Modern avtalshantering handlar om att få kontroll över sådana saker som hur många utestående offerter ditt företag har just nu, larma i god tid innan ett leverantörsavtal upphör och få fram relevanta rapporter baserade på avtalsinformation.

3 fördelar med Avtalsbanken

Alltid kontroll
Ett nytt avtal har just signerats. Hur får du reda på det? Larm som utlöses av viktiga avtalshändelser gör att alla användare får en bättre kontroll över avtalens status. I Avtalsbanken får användare tillgång till en personlig, uppdaterad översikt över avtal och pågående ärenden.
Ständig innovation
Avtalsbanken är ledande i att använda artificiell intelligens för effektivare avtalshantering. Artificiell intelligens hjälper dig att snabbare upptäcka vilka avtal som innehåller den avtalsinformation du letar efter. Utvecklingen går rasande snabbt och nya innovationer är att vänta. Vi vet inte vilka de är, men vi ser till att du får tillgång till dem.
Alltid säker
Alltifrån tidiga avtalsutkast till arkiverade avtal — känslig avtalsinformation hålls privat i ett säkert avtalsarkiv. Automatiserade datavalideringar, kontrollfunktioner och arbetsflöden skapar trygghet för användarna. Det blir helt enkelt lättare att göra rätt — varje gång.
Samhall ägs av svenska staten, har över 23 000 anställda och en årlig omsättning på sju miljarder svenska kronor.

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta – unik på den svenska marknaden. Med kunder som både multinationella företag, mindre företag och även kommuner är det extremt viktigt för Samhall att följa regler och policies i hela sin kundprocess – från försäljning till leverans och överlämning till driftorganisationen.
Resultatet av vårt samarbete är ett IT-verktyg som används av 700 medarbetare för att göra affärer på ett enkelt, korrekt och mobilt sätt. Samtidigt säkerställer lösningen en mer effektiv överlämning till vår driftorganisation.

Det vi uppskattar mest med att jobba med Avtalsbanken är att de har så många 'färdiga' funktioner som direkt kan användas inom Samhall. Det gör verkligen skillnad att jobba med en leverantör som förstår vad som behövs nästan innan man frågar
Josefine
Projektledare, Samhall