Funktioner för alla typer av kunder

E-signering

Få offerter signerade på skärm eller signera via SMS, e-post eller BankId. De avtalsparter som så önskar kan självklart signera på papper! Förvandla avtalsutkast till offerter med några knapptryckningar. Lägg till avtalsparter och signatörer och låt varje avtalspart sköta sin egen acceptans på ett användarvänligt sätt.

Mina avtalsutkast, offerter och avtal

Äntligen den personliga överblick över avtalsutkast, offerter och avtal som du alltid önskat. Gör om avtalsutkast till offerter med några knapptryckningar. Aldrig mer spendera timmar på att leta efter ett försvunnet avtal.

Uppladdning

Har du ett avtalsförslag skapat utanför Avtalsbanken som behöver signeras? Nu kan du ladda upp färdiga avtalsförslag till Avtalsbanken och skicka ut för omedelbar signering. Kanske vill du bara ladda upp dina existerande avtal till ett modernt avtalsarkiv? Med Avtalsbanken är det möjligt.

Varumärke

Avtalsdokument är en viktig marknadsföringskanal. Säkerställ att era företags- eller produktvarumärken blir exponerade på rätt sätt i de avtalsdokument ni delar med kunder eller andra avtalsparter.

Offline

Jobba oberoende av nätverkskvalitet. E-signera offline – utan internetkontakt Data sparas lokalt på din enhet och synkas till molnet när anslutning finns.

Beräkningar

Lämna miniräknaren hemma. Med funktionen beräkningar säkerställer du att summeringarna blir rätt varje gång - innan prisofferten når kunden! Om din kalkyl finns i Excel kan den importeras till Avtalsbanken.

Mina avtalsmallar

Personliga avtalsmallar är praktiska när avtalsförslag, offerter och avtal ser ganska lika ut varje gång. Kanske används samma allmänna villkor för alla avtal? Nu kan du transformera avtalsdokument till en avtalsmall med ett knapptryck. Användbart i större organisationer är att användare endast ser de avtalsmallar de fått access till.

Dataexport

Det är alltid möjligt att exportera avtalsdata till fil. Det är ju din data. Avtalsbanken tycker inte om data som låses av leverantörer.

Framtidssäkert

En modern webbläsare räcker - resten finns i molnet. Avtalsbanken stödjer de webbläsare som betecknas "evergreen", dvs som ständigt utvecklas framåt. Exempel på supporterade webbläsare är Chrome & Firefox.

Stöd för olika enheter

Dina kunder och andra avtalsparter använder olika enheter - men detta är inget som du behöver bekymra dig om när du använder Avtalsbanken. Signatörer kan använda valfri enhet för att acceptera en offert skickad av dig. Det finns inget krav på att avtalsparterna använder speciell hårdvara eller mjukvara.

Företagsanpassade funktioner

Affärsarkiv

Med ett affärsarkiv får er organisation tillgång till ökad funktionalitet och kan skapa verklig nytta av sparad avtalsdata. Spara alla avtal i ett centraliserat, säkert och flexibelt affärsarkiv med funktionerna i volymuppladdning. Sök efter valfri avtalsdata, generera automatiska larm baserade på avtalsvillkor, skapa rapporter & statistik samt bifoga privat data relaterat till ett avtal. Läs mer nedan om alla funktioner.

Volymuppladdning

Avtalsbankens moderna affärsarkiv hanterar både aktiva och historiska avtal. Nya e-signerade avtal sparas automatiskt i affärsarkivet och med funktionerna i volymuppladdning går det också att arkivera avtal som signerats utanför Avtalsbanken, t ex inskannade pappersavtal. Skapa återanvändningsbara mallar för indexering/kategorisering, importera existerande avtalsdata och kontrollera status för volymuppladdning.

Alarm

Sluta oroas över bortglömda avtalsvillkor. Hantera alarm, notifieringar och egna regler för när ett alarm skall triggas. Bestäm själv vilken avtalsdata som skall trigga ett alarm, t ex en årlig prisjustering, slutdatum för en offert närmar sig, avtals slutdatum, förnyelsedatum etc.

Kundunika rapporter

Skapa dina egna unika rapporter baserade på din unika avtalsdata och distribuera inom din organisation eller till andra parter. Generera affärssammanställningar till ledningsteamet, underlätta tjänsteleveransen med SLA-rapporter, säkerställ korrekt fakturering med hjälp av faktueringsvillkor. Möjligheterna är ändlösa.

Avancerad sök

Många är medvetna om att det finns mycket värdefull information i avtal - samtidigt saknas ofta ett enkelt sätt att få fram den till rätt personer. Med avancerad sök - baserad på välkända Elastic Search motorn - kan man snabbt söka bland alla avtal efter valfri avtalsinformation. Kategorisera och massera data som du behagar, vem vet vilka rapporter och diagram som behövs i framtiden.

Privat data

Vissa data relaterade till ett avtal är endast för dina ögon och skall inte kunna ses av övriga avtalsparter. Bifoga dokument, anteckningar eller annan data efter avtalets signering. Sätt upp unika mallar per avtalstyp för vilken privat data som måste läggas till för varje avtal som signeras.

Teamfunktioner

Dela avtalsdata och arbetsuppgifter inom eller mellan team i samma organisation. Ändra ägare av avtal, definera accessrättigheter till avtalsmallar på teamnivå, sätt upp attestflöden och skicka meddelanden mellan team.

Anpassade arbetsflöden

Varje företag har sina egna unika arbetsflöden. Sälj, leverans och faktueringsprocesser är ofta unika. Integrera Avtalsbanken med dina existerande interna arbetsflöden för att slippa ändra arbetsgången. Varje avtal följer en specifikt livscykel - avtalsutkast, under signering, signerat avtal är exempel. Notifiera och/eller aktivera specifika användare eller grupper baserat på avtalets nuvarande livscykel.

Anpassade integrationer (API)

När ni har behov av egna anpassade integrationer mot Avtalsbanken finns det möjlighet att få tillgång till vårt API. Kontakta oss för mer information.

Tillägg

Avtalsbanken tillhandahåller färdiga tillägg som ger dig ytterligare funktioner och möjligheter. Anslut till molntjänster som finns hos tredjepartsleverantörer eller använd arbetsflöden skapade av Avtalsbankens användare. Läs mer om tillgängliga Tillägg längre ned på sidan.

Support

Välj mellan Basic eller Premium nivåer. Med Basic finns on-line dokumentation att tillgå medan Premium även inkluderar rapportering av supportärenden, incidentrapportering, användarhjälp & assistans samt dedikerade supportresurser.

Versionshantering

Äntligen ges möjlighet att ha kontroll över vilka versioner av avtalsmallar som finns publicerade och som används av säljteam eller andra grupper inom organisationen. Med funktionerna i versionshantering kan du undvika signering av utdaterade avtal och den administrativa mardröm som det resulterar i. En separat versionshantering för vilka beräkningar som används för avtalsmallar möjliggör oberoende och snabba förändringar i din beräkning när det behövs.

Redigera avtalsmallar

Förr eller senare behöver förändringar göras i de avtalsmallar som används eller så behövs en helt ny avtalsmall konstrueras. I Avtalsbanken får du tillgång till en redigerare för avtalsmallar som underlättar jobbet. Framförallt ges möjlighet att kontrollera vilken data som skall samlas in vid ifyllnad, valideringsregler för data samt hur avtalsutkast är strukturerade.

Utökat widgetbibliotek

Ibland räcker det inte med att använda de vanligste inmatningssätten för ifyllnad av avtalsdata. Med funktionen utökat widgetbibliotek får du tillgång till en mängd nya widgets för att ytterligare effektivisera och förenkla datainhämtning vid ifyllnad.

Kreditriskhantering

I dagens affärsvärld är det lätt att göra misstag när man väljer kunder och avtalspartner. Avtalsbanken har lösningar för Kreditupplysning, Kontraktsvärdeskontroller och arbetsflöden för godkännande på plats. Alla kontrollåtgärder kan automatiseras och ingår som en naturlig del i avtalstecknandet vilket hjälper till att hålla affärsrisker under kontroll.

SSO/Federerad inloggning

För stora organisationer med många användare är ineffektiv användarhantering en säkerhetsrisk och en tidstjuv för chefer. Med funktionen federerad inloggning kan Avtalsbanken ansluta till en extern ADFS server vilket möjliggör automatiserad SSO-inloggning och provisionering av användare.

Ändringsloggar och regelefterlevnad

Utökade regulatoriska krav på att kunna uppvisa bevis för regelefterlevnad kan mötas med Avtalsbankens inbyggda granskare för ändringsloggar. Loggar för ändringar sparas för en mängd olika händelser ex statusändringar för avtal, kontohistorik, transaktionsloggning vid användning av tillägg m.m.

GDPR regeluppfyllnad

Vi på Avtalsbanken är klara med vår egen GDPR anpassning. Med Avtalsbanken som din leverantör kan du vara säker på att personliga uppgifter tas om hand enligt reglerna i GDPR.

Tillägg & integrationer

Kreditupplysning hos UC

Detta tillägg möjliggör automatiserade kredituppslag och kreditbeslut hos UC innan offerter eller avtal kan skickas ut för signering.

Kontraktsvärdeskontroll

Med detta tillägg säkerställs att specifika belopp/nivåer i ett avtalsförslag inte överstigs utan att ett manuellt godkännande finns registrerat.