Flexibla—ändå korrekta—digitala
avtal. Varsomhelst.
Närsomhelst.
Från tidiga avtalsutkast och e-signering av offerter - till terminering av avtal.
Håll känslig information säker och ha alltid kontroll

3 fördelar med Avtalsbanken

Alltid kontroll
Ett nytt avtal har just signerats. Du bör vara den förste som får reda på det!
Ha alltid tillgång till uppdaterade avtalsdokument - inga fler utdaterade pappersavtal i portföljer på säljmöten. Följ offertstatus i nära realtid och glöm aldrig bort viktiga, avtalade datum. Förutom att ha tillgång till en uppdaterad, komplett översikt över alla avtal, avtalsutkast och offerter inom organisationen är det också möjligt att sätta alarm som utlöses av viktiga händelser, t ex signering av en offert. Information om triggade alarm skickas ut i notifieringar till nyckelpersoner inom t ex leverans, kundsupport och ekonomi.
Alltid säker
Alltifrån tidiga avtalsutkast till terminering av avtal - känslig avtalsinformation hålls privat och säker. Avtalsbanken använder moderna teknologier för att säkerställa att din data är säker. Och det finns många risker som kan undvikas;
Riskera inte att förlora avtalsdata på grund av slarvig pappershantering eller missförstånd om hur ett formulär skall fyllas i. Var proaktiv och hjälp användarna att göra rätt från början istället för att ta konsekvenserna av att tvingas hantera felaktig information i redan signerade avtal. Varje avtalspart får tillgång till ett eget, skyddat avtalsarkiv. Avtalsarkivet kan innehålla både avtal som kontoinnehavaren laddar upp - ex skannade pappersavtal - samt avtal som signerats i Avtalsbanken.
Var flexibel—
ändå korrekt
Avtalsbankens molntjänst är den perfekta kombinationen av flexibilitet för användarna med en korrekt och noggrann hantering av avtalsinformation. Flexibel och effektiv inhämtning av avtalsinformation är avgörande för användarna. Felaktigt ifyllda avtal leder till administrativa kostnader och det skapar problem för alla avtalsparter när de tvingas signera ett nytt - rättat - avtal. Korrekt avtalsinformation är också en förutsättning för avtalsuppfyllelse - varför skulle avtalsparter acceptera något annat än de överenskomna, avtalade villkoren? Samma princip gäller också för fakturering och rapportering. Genom att utgå från sparad avtalsdata minimeras mängden fel vilket leder till högre kundnöjdhet.
Samhall ägs av svenska staten, har över 23 000 anställda och en årlig omsättning på sju miljarder svenska kronor.

Samhall producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta – unik på den svenska marknaden. Med kunder som både multinationella företag, mindre företag och även kommuner är det extremt viktigt för Samhall att följa regler och policies i hela sin kundprocess – från försäljning till leverans och överlämning till driftorganisationen.
Resultatet av vårt samarbete är ett IT-verktyg som används av 700 medarbetare för att göra affärer på ett enkelt, korrekt och mobilt sätt. Samtidigt säkerställer lösningen en mer effektiv överlämning till vår driftorganisation.

Det vi uppskattar mest med att jobba med Avtalsbanken är att de har så många ”färdiga” funktioner som direkt kan användas inom Samhall. Det gör verkligen skillnad att jobba med en leverantör som förstår vad som behövs nästan innan man frågar
Josefine
Projektledare, Samhall